Vědomostí není nikdy dost, a právě proto existují MOOC, massive open online courses. Tyto hromadné otevřené online kurzy (MOOC) poskytují flexibilní a cenově přístupné vzdělání pro kohokoli, kdo se přihlásí. Nabízí možnost neustále rozvíjet nové dovednosti nebo svou kariéru. Jsou dostupné celosvětově různými univerzitami. Díky této kolektivistické učební platformě jde studovat téměř jakýkoli předmět. Kromě univerzit tvoří také kurzy různé společnosti. Mezi ně patří například Microsoft, Google nebo IEEE.

Anna Dohnálková

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store